För vem gäller arbetsmiljölagen?

Innehållsförteckning

För vem gäller arbetsmiljölagen?

För vem gäller arbetsmiljölagen?

Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.

Vilka skyldigheter har arbetsgivaren när det kommer till diskrimineringslagen?

Kravet på aktiva åtgärder utgår från att förhållandena på arbetsplatsen ska kartläggas och analyseras i syfte att arbetsgivaren ska vidta relevanta åtgärder. ... Vidare innehåller diskrimineringslagen krav på arbetsgivare att årligen göra en lönekartläggning.

För vilken typ av arbete gäller arbetsmiljölagen paragraf?

Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.

Relaterade inlägg: