Vad får man för ersättning vid arbetsskada?

Innehållsförteckning

Vad får man för ersättning vid arbetsskada?

Vad får man för ersättning vid arbetsskada?

En person som har fått en arbetsskada kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Ersättningen kan vara i form av arbetsskadesjukpenning, livränta eller ersättning för kostnader för särskilda hjälpmedel. Även efterlevande kan få ersättning. en skada som har inträffat på väg till eller från arbetet.

Hur snabbt ska man anmäla arbetsskada?

1. Anmäl skadan. Du som arbetsgivare ska alltid anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. Ta reda på vad som hände när medarbetaren skadade sig och anmäl arbetsskadan så fort som möjligt.

När ska man anmäla arbetsplatsolycka?

När det inträffar en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till oss. Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det står i arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §.

Vad kan man få för ersättning från AFA?

Du kan få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Du kan få ersättning för sveda och värk vid olycksfall i arbetet och färdolycksfall om du varit sjukskriven i mer än 30 dagar totalt. För att få ersättning vid arbetssjukdom behöver du inte vara sjukskriven i 30 dagar.

Relaterade inlägg: