Är det olagligt att ge ut medicin?

Innehållsförteckning

Är det olagligt att ge ut medicin?

Är det olagligt att ge ut medicin?

Enligt Pernilla Lötberg, jurist på Läkemedelsverket, är det olagligt för andra än apotek att sälja receptbelagda läkemedel till privatpersoner. − Att sälja läkemedel är att bryta mot lagen. När det gäller att ge bort läkemedel så är läkemedelslagstiftningen inte lika tydlig.

Har inte råd att hämta ut min medicin?

Du kan antingen besöka något av våra 400 apotek och få hjälp av personalen bakom receptdisken eller själv göra uttaget på apoteket.se, antingen från din dator, mobil eller via vår app. Du kan även ringa till vår kundservice för att få hjälp.

Får man skicka läkemedel?

Innan du skickar eller tar emot läkemedel per post mellan länder behöver du säkerställa att alla krav är uppfyllda. Du får inte skicka läkemedel för privat bruk till Sverige från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetet (EES). Detta gäller även om du har recept eller om läkemedlet är receptfritt.

Vad är receptbelagda läkemedel?

Med receptbelagt läkemedel avses ett läkemedel som fås endast på läkarordination. Ett läkemedel är receptbelagt till exempel när det används för en sjukdom som kräver diagnos av en läkare, eller om läkemedelsbehandlingen kräver uppföljning.

Får anhörig hämta ut medicin?

Om du vill hämta ut läkemedel åt någon annan, eller att någon annan ska hämta ut läkemedel åt dig behöver du registrera en fullmakt för apoteksärenden. På den här sidan kan du registrera fullmakten digitalt via Läkemedelskollen eller via blankett, och hitta information om fullmakter på olika språk.

Kan hemtjänst hämta ut medicin?

Hjälp att hämta ut medicin till dig Han eller hon måste då också känna till ditt personnummer och även kunna legitimera sig. Du kan också få hjälp från vårdpersonal att hämta ut medicin, då behövs en särskild fullmakt för vård och omsorg.

Har inte råd att betala medicin?

Du kan få hjälp med extra kostnader som beror på sjukdomen, till exempel för vård och medicin. Det finns även fonder som ger bidrag till hjälpmedel eller rekreation av olika slag, till exempel att ensam eller med familjen åka iväg på en semesterresa. Hos länsstyrelserna finns information om vilka fonder som finns.

Vilka läkemedel är kostnadsfria?

Läkemedel och stomiprodukter som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för personer som är under 21 år. - Förbrukningsartiklar som behövs för att ta vissa mediciner eller för egenkontroll av medicinering.

Relaterade inlägg: