Vilka delar kan ett predikat bestå av?

Innehållsförteckning

Vilka delar kan ett predikat bestå av?

Vilka delar kan ett predikat bestå av?

Följande ord kan bilda satsdelen predikat:

  • Ett huvudverb med tillhörande infinita verbformer. Exempel: han skulle ha spelat.
  • Ett hjälpande ord som består av de olika hjälpverben. Exempel: ha, bör, måste.
  • En betonad verbpartikel som kommer från ordklassen adverb. ...
  • Ett reflexivt pronomen vid reflexivt verb.

Vad är Predikatet i meningen?

Predikat är en satsdel som normalt utgörs av eller innehåller satsens finita verb, till exempel fiskade i Erik fiskade.

Vad gör Predikativet i en sats?

Det fria predikativet kallas i traditionell grammatik predikativt attribut. Ett exempel är Vi återvände helt utmattade. Även detta satsled kan referera till antingen subjektet eller objektet i satsen.

Vad är subjekt predikat och objekt?

Subjektet uttrycker vem det är som utför handlingen i satsen. Även här brukar man ta hjälp av en fråga för att finna subjektet: ”Vem är det som gör något?” eller, om vi känner till predikatet och objektet, ”Vem är det som [x]?”. Subjekt är ofta ett substantiv (i form av ett egennamn) eller pronomen.

Kan vara en Satsdel?

Huvudord i satsdelen objektiv predikatsfyllnad Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen objektiv predikatsfyllnad. Ibland ingår ett beskrivande ord (attribut) och en partikel. ... Då står verbet "vara" tillsammans med andra ord, som beskriver tillståndet.

Vad är det för Satsdel?

En satsdel är ett eller flera ord, som fungerar tillsammans och bildar en enhet i en sats. Denna enhet beskriver något. ... För att få över en tanke eller idé till en annan person, bildar man en sats med hjälp av ord från olika ordklasser. När orden står i satsen och bildar begripliga enheter, kallas de satsdelar.

Vad är skillnaden på Predikatsfyllnad och predikativ?

Predikatsfyllnad (pf)eller predikativ (pred) är en nödvändig, utfyllnad för predikatet för att satsen ska bli riktig. Predikativ behövs vid de ”små” verben som vara, bliva, heta, kallas, verka och kännas.

Relaterade inlägg: