Vad gör en administratör i offentlig förvaltning?

Innehållsförteckning

Vad gör en administratör i offentlig förvaltning?

Vad gör en administratör i offentlig förvaltning?

Att avlasta andra har länge varit en central del i jobbet, och arbetsuppgifterna har bestått av att dokumentera, handlägga ärenden och arkivera. Men även svara i telefon, boka möten och sammanfatta rapporter. Idag är jobbet som administratör mycket mer varierande.

Vad är ett administrativt arbete?

Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Andra arbetsuppgifter kan vara administration kring fakturor och ordrar, inköp, kund-, konferens-, och resebokningar.

Vad innebär en administratör?

Som administratör har man ofta kontakt med såväl allmänheten som företag, kunder, leverantörer och myndigheter. Administratören assisterar och ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef eller en avdelning med handläggare eller försäljare.

Hur är det att jobba som administratör?

För att bli Administratör/sekreterare krävs det grundläggande behörighet ifrån grundskolan. Du kan exempelvis läsa Handels- och administrationsprogrammet som är en yrkesförberedande utbildning. Som Administratör/sekreterare kan det många gånger vara bra att ha kunskap inom språk och ekonomi.

Vad har en administratör i lön?

Marknadslön för Administratör Marknadslönen 2021 för en administratör ligger mellan 27 000 och 35 000 kronor per månad.

Vad gör en koordinator?

Som koordinator jobbar du någonstans ute i organisationen och stöttar upp i olika frågor. Det kan antingen vara rena bemanningsfrågor där du har koll på hur många personer som finns tillgängliga i era olika yrkeskategorier och som kan sättas in på olika uppdrag. Alternativt kan du jobba med rekrytering av nya personer.

Vad gör en Serviceadministratör?

Som administratör arbetar du med att assistera eller ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef, en avdelning med handläggare eller försäljare. ... Administratörer kan också arbeta som receptionister och/eller hantera viss bokföring, fakturering och följesedlar.

Vad gör en finansiell administratör?

Administratör som hjälper till att sköta ekonomin för ett företag i form att ta emot betalningar, hantera finansiell information och föra register över inkomster/utgifter.

Hur mycket får en administratör i lön?

Marknadslönen 2021 för en administratör ligger mellan 27 000 och 35 000 kronor per månad. Gör sammandrag, referat, protokoll.

Hur ska en bra administratör vara?

Personliga egenskaper För att trivas i rollen som administratör behöver du vara noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. God samarbetsförmåga, att du är strukturerad och har ett stort serviceintresse är också viktiga egenskaper.

Hur arbetar du som administratör?

  • Som administratör arbetar du med att assistera eller ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef, en avdelning med handläggare eller försäljare. Samtidigt kan du som administratör även ha ansvar för egna arbetsuppgifter och projekt. Det finns många olika arbetsuppgifter inom administration och som administratör, ...

Vilka är arbetsuppgifterna inom administratörer?

  • Det finns många olika arbetsuppgifter inom administration och som administratör, till exempel som kanslist, schemaläggare, registratorer vid myndigheter och andra offentliga verksamheter. Administratörer kan också arbeta som receptionister och/eller hantera viss bokföring, fakturering och följesedlar.

Vad är Utbildningskraven för administratörer?

  • Utbildningskraven för administratörer varierar beroende på roll och inriktning. Till vissa tjänster kan det krävas utbildning på högskolenivå. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan. Administratörens arbete kräver ständig vidareutbildning i data, språk och ekonomi.

Relaterade inlägg: