Vad gör en Logistikansvarig?

Innehållsförteckning

Vad gör en Logistikansvarig?

Vad gör en Logistikansvarig?

Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.

Hur är det att jobba inom logistik?

Arbetet innefattar ofta både strategiskt och operativt arbete. Syftet är att verksamheten ska flyta på i rätt riktning och att rätt vara når slutkund i tid. Att arbeta inom logistik är ett socialt yrke med mycket kontakt med intressenter, leverantörer och transportörer liksom en del kundkontakt.

Vad tjänar en Logistikutvecklare?

44 300 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad tjänar en Supply Chain Manager?

44 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är syftet med logistik?

Logistik är planering, implementering, styrning och kontroll av effektivitet i materialflöde och tillhörande administrativt flöde, från materialförsörjning till leverans till kunderna, samt returflöde, i syfte att minimera kostnader och maximera kundservicen. (CSCMP, 2010).

Hur blir man logistikchef?

Oftast krävs det någon form av eftergymnasial utbildning. Många logistikchefer är utbildade Civilingenjörer, det vill säga har femårig akademisk utbildning. Gymnasial grundutbildning finns bl a på Handels- och administrationsprogrammet.

Vad gör en Transportlogistiker?

OM UTBILDNINGEN Som transportlogistiker arbetar du med transporter av varor för företag och verksamheter. Du arbetar med planering, organisering och verkställande av transporter på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt.

Relaterade inlägg: