Vad är en administrativ tjänst?

Innehållsförteckning

Vad är en administrativ tjänst?

Vad är en administrativ tjänst?

Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Andra arbetsuppgifter kan vara administration kring fakturor och ordrar, inköp, kund-, konferens-, och resebokningar.

Vad har en administrativ assistent i lön?

Marknadslönen 2021 för administrativ assistent ligger mellan 27 000 och 35 000 kronor per månad.

Vad är en administrativ chef?

Arbetsuppgifter Som administrativ chef har du ett övergripande ansvar för att utveckla, implementera och underhålla de processer som krävs för att säkerställa att satta mål och lagstadgade krav uppnås, dvs arbeta med ständiga förbättringar för att uppnå en effektiv och modern styrning och ledning av förvaltningen som ...

Vad är en Coordinator?

Koordinator är ett samlingsnamn för olika sorters koordinatorer, som även kan kallas för samordnare. Som koordinator på ett privat företag utgör man support för ägare och VD med varierande uppgifter. Rollen kan innebära att du jobbar med små och stora projekt och löpande arbetsuppgifter.

Relaterade inlägg: