Vad gör en apotekare på läkemedelsföretag?

Innehållsförteckning

Vad gör en apotekare på läkemedelsföretag?

Vad gör en apotekare på läkemedelsföretag?

Apotekare är hela samhällets läkemedelsexperter. En apotekare kan arbeta med allt från forskning, utveckling, tillverkning, beredning och expediering av läkemedel och med uppföljning av läkemedelsanvändning.

Varför valde du att studera till apotekare?

Gillar man kombinationen av kemi, hur människokroppen fungerar och läran om läkemedel är apotekarprogrammet passande. Samt att det är internationellt och ger många möjligheter att ta sig ut i arbetslivet där syftet är att värna om samhället och dess läkemedelsanvändning.

Vad tjänar du som receptarie?

En nyutexaminerad receptarie anställd på apotek hade 20 kr per månad. Efter 10 års yrkeserfarenhet är medellönen för en receptarie på apotek cirka 34 000 kr per månad. En receptarie med några års yrkeserfarenhet hade inom läkemedelsindustri ca 39 000 kr per månad år 2019.

Vad ska man ha för betyg för att bli apotekare?

För att bli apotekare är det en utbildning på 5 år på universitetet/högskolan. Behörighetskraven är grundläggande behörighet samt matematik 4, kemi 2, biologi 2 och fysik 2. Med grundläggande behörighet menas svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1.

Vad krävs det för att bli apotekare?

Farmaceuter har en grundutbildning till apotekare (300 hp) eller receptarie (180 hp) som ger en bred och djup kunskap inom kemi, biovetenskap och farmaci. Den leder till arbete inom i huvudsak läkemedelsindustrin, myndigheter, apotek, landsting och universitet. Receptarier arbetar framför allt på apotek.

Hur mycket tjänar en Apotekschef?

Marknadslönen 2021 för apotekschef ligger från 43 000 kronor per månad och uppåt. Planerar, leder och samordnar verksamheten inom det egna ansvarsområdet. Följer upp och utvärderar arbetet mot uppsatta mål.

Vad ska man läsa om man vill bli apotekare?

För att bli apotekare är det en utbildning på 5 år på universitetet/högskolan. Behörighetskraven är grundläggande behörighet samt matematik 4, kemi 2, biologi 2 och fysik 2. Med grundläggande behörighet menas svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1.

Relaterade inlägg: