Vilka arbetar i hovrätten?

Innehållsförteckning

Vilka arbetar i hovrätten?

Vilka arbetar i hovrätten?

Av hovrättens ca 350 medarbetare är ungefär en tredjedel domare som arbetar med att bedöma frågor i olika typer av mål och att lösa tvister. Övriga medarbetare arbetar huvudsakligen med beredningen av målen eller med administration och service inom hovrätten.

Kan man mål i domstol?

Förekommer du i ett mål på en domstol har denna domstol dina personuppgifter och andra uppgifter som framgår av handlingarna i målet. Allt som lämnats in till domstolen blir en allmän handling och det kan till exempel vara: Uppgifter som står i stämningsansökan och andra handlingar som skickats in när målet startats.

Vad är skillnaden mellan tingsrätten och hovrätten?

Hovrätten prövar brottmål som har överklagats från tingsrätten. En tingsrättsdom kan överklagas av den som har dömts för brott, av åklagaren eller av brottsoffret (målsäganden). I vissa mindre allvarliga brottmål krävs det prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet.

Relaterade inlägg: