Vad gör en arbetsterapeut på BUP?

Innehållsförteckning

Vad gör en arbetsterapeut på BUP?

Vad gör en arbetsterapeut på BUP?

Arbetsterapeuten hjälper dig om du känner att du har svårt att klara av vardagen på egen hand. Hon/han ger förslag på förändringar och hjälpmedel för skolan, hemmet och fritiden som gör det dagliga livet lättare.

Vad är aktivitetsförmåga?

Med aktivitetsförmåga avses ”en persons förmåga att utföra en uppgift eller en handling” (FSA 2012).

Vilka fördelar finns de för personer som deltar i en gruppaktivitet?

Genom att utföra gruppaktiviteter fick patienterna träffa andra människor och vara i sociala sammanhang. Arbetsterapeuterna beskriver att genom att vara i grupper och umgås övar patienterna upp den sociala förmågan, en arbetsterapeut beskriver att hon tycker social träning i just grupp ger stor effekt.

Vad är Funktionsbedömning?

Funktionsbedömning är en kartläggning av personens resurser och begränsningar när det gäller rörlighet, styrka och kondition.

Vad är Arbetsterapiprocessen?

Arbetsterapiprocessen är en struktur i olika steg och det är med hjälp av den som arbetsterapeuten bildar en terapeutisk relation och ett samarbete med klienten. ... Som blivande arbetsterapeuter är författarna intresserade av att ta reda på hur arbetsterapiprocessen används i arbetet med personer med demens.

Relaterade inlägg: