Vad gör en Paralegal?

Innehållsförteckning

Vad gör en Paralegal?

Vad gör en Paralegal?

Oftast har en paralegal arbetsuppgifter som att sköta den dagliga administrationen i till exempel en domstol eller på en advokatfirma. Men du kan också få en mer framträdande roll där du har egna juridiska ärenden. Det beror lite på vilken arbetsgivare du har och vad du själv har för önskemål och ambitioner.

Hur blir man Juristassistent?

För att bli Paralegal finns det många olika YH-utbildningar att välja på. Utbildningarna till juristassistent brukar vara ungefär tvååriga och ger dig all kunskap och kompetens du behöver för att jobba som kvalificerad juridisk assistent i både privat och offentlig sektor.

Vad gör en juridisk handläggare?

Paralegals arbetsuppgifter vid en advokatbyrå eller på en juridisk avdelning består av kontakter med myndigheter och klienter, man tar också hand om affärskorrespondens, upprättar avtal och diverse juridiska dokument samt gör rättsutredningar, skriver PM, protokoll, minnesanteckningar på mötena etc.

Vad är Juristassistent?

En juristassistent jobbar på en advokatbyrå eller liknande och hjälper juristerna i deras arbete. Du är spindeln i nätet på byrån vilket innebär en stor variation av arbetsuppgifter.

Vad är IP Paralegal?

IP-paralegal är en sorts kvalificerad juridisk handläggare. En IP-paralegal arbetar i huvudsak med olika slags hanteringar av IP-rättigheter som registrering, nyttjande och koordinering av patentärenden, varumärken, design samt administration.

Vad är en Domstolshandläggare?

En domstolshandläggare, eller domstolssekreterare som det också kallas, är den som ser till att det dagliga arbetet på en domstol fungerar. Ingångslönen ligger på ungefär 27 000* kronor - men det kan variera något beroende på vilken ort du arbetar i. ...

Vad gör en IP Coordinator?

Vi koordinerar och administrerar patent, design och varumärkesansökningar. Vi håller ihop IP-portföljer och ser till att svarsfrister hålls. Vi kommunicerar med både myndigheter, lokala ombud och uppfinnare runt om i världen.

Relaterade inlägg: