Hur blir man analytiker hos polisen?

Innehållsförteckning

Hur blir man analytiker hos polisen?

Hur blir man analytiker hos polisen?

Man kan utbilda sig till Socionom eller skaffa sig vilken utbildning "som helst" bara det är minst 3 års studier på högskolenivå och med den kan man få jobb som utredare på Försäkringskassan, efter några år där kan man söka jobb som utredare inom polisen.

Vilka jobbar inom polisen?

Utöver att jobba i yttre tjänst eller som utredare kan man arbeta som spanare, brottsoffersamordnare, områdespolis, sjöpolis, polis i utlandstjänst, kriminaltekniker, hundförare, polisryttare, bombtekniker, internetinhämtare, underrättelseanalytiker, it-forensiker med mera.

Vad innebär att vara civilanställd inom polisen?

För civilanställda finns polisutbildning för specialister Sådana anställda som inte är polismän kallas ofta för civilanställda. Det kan handla om exempelvis pass- och vapen- handläggare, analytiker, civila brottsutredare eller specialister inom t. ex. ekonomi eller it.

Vad gör en förhörsledare?

– Det är som ett schackspel: förhörsledaren går igenom i vilken ordning frågorna ska ställas, när bevisen ska läggas fram, och vilken fråga som ska ställas om gärningsmannen svarar på ett visst sätt, säger Anders Wretling. Förhörsledaren har ett trumfkort: det finns alltid ett berättarbehov hos människor.

Vad gör en Civilutredare?

En civil utredare gör samma saker som en utredande polis, men har något färre befogenheter. ... Det finns tolv olika typer av utredare inom Polismyndigheten, till exempel med inriktning mot barn, ekobrott, miljöbrott, brott i nära relation och narkotika.

Vad tjänar en utredare inom polisen?

36 800 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Relaterade inlägg: