Vad gör en miljöinspektör?

Innehållsförteckning

Vad gör en miljöinspektör?

Vad gör en miljöinspektör?

Miljö och hälsoskyddsinspektör ser till att lagar och förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs. De håller koll på bullerproblem, livsmedelshygien och föroreningar genom att göra inspektioner och mätningar. Du kan även jobba med granskning av miljöplaner och ritningar inför nybyggnationer.

Vad gör en livsmedelsinspektör egentligen?

Som livsmedelsinspektör kan du arbeta på kommunens miljöförvaltning, med ansvar för tillsyn och handläggning enligt livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsinspektörer kan i sitt dagliga arbete ta hjälp av Livsmedelsveket. Myndigheten erbjuder också information och fortbildning för livsmedelsinspektörer.

Hur mycket tjänar en livsmedelsinspektör?

36 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur blir man miljöchef?

Meriterande: – Du har ledarerfarenhet och erfarenhet av personalansvar. – Har du erfarenhet av processledningsarbete, systematiskt förändringsarbete samt kvalitetsarbete genom att utvärdera och återkoppla mot mätbara mål är det en stor fördel.

Vad tjänar en miljöchef?

Marknadslönen 2021 för kvalitets- och miljöchef ligger från 46 000 kronor och uppåt per månad.

Hur mycket tjänar en miljökonsult?

43 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad tjänar en Livsmedelstekniker?

40 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är en miljökonsult?

En miljökonsult har ett viktigt arbete som innebär mycket provtagningar och analyser av närmiljön. Du kan exempelvis arbeta på kommuner och företag som behöver hjälp med att avgöra hur ett område mår innan ett nybygge startar.

Hur blir man naturbevakare?

Naturbevakarna kan ha diverse olika utbildningsbakgrund, man behöver inte ha någon högskoleutbildning. Stor vikt fästs vid praktiska kunskaper och även lokalkännedom, det kan vara meriterande att ha varit kommunjägare. Vidare krävs det kunskaper om underhållsbehov av byggnader och anläggningar.

Relaterade inlägg: