Vad gör en behandlings pedagog?

Innehållsförteckning

Vad gör en behandlings pedagog?

Vad gör en behandlings pedagog?

Du som är behandlingspedagog Till oss kommer ungdomar med psykosociala problem och vuxna med allvarligt missbruk. Du arbetar med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder.

Varför vill man bli Behandlingspedagog?

Vill du arbeta med barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd? Vill du vara det stöd som krävs för att en människa ska orka göra en förändring i sitt liv? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då kan behandlingspedagog vara yrket för dig.

Vad kan en behandlingsassistent jobba med?

Som behandlingsassistent arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp i sitt dagliga liv. Det kan exempelvis röra sig om funktionshinder, barn som mår dåligt beroende på sin hemmiljö eller ensamkommande flyktingbarn. Arbetet kan ske på ett behandlingshem, institution eller i någons hem.

Vad är det för skillnad på socialpedagog och Behandlingspedagog?

Skillnaden mellan dessa är att en Behandlingspedagog arbetar med de som har ett missbruk i någon form medan en Stödpedagog arbetar med dom som har medfödda eller förvärvade hjärnskador. ... Medans en behandlingsassistent arbetar mer med det praktiska som t. ex. följa med till läkarbesök och stötta i vardagliga sysslor.

Vad har jag för lön som behandlings pedagog?

31 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vill jobba med utsatta barn?

Vill du arbeta med utsatta barn, ungdomar och vuxna? ... Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Att arbeta som behandlingspedagog innebär att ett arbete nära människors problem.

Vad är skillnaden mellan behandlingsassistent och Behandlingspedagog?

Skillnaden mellan dessa är att en Behandlingspedagog arbetar med de som har ett missbruk i någon form medan en Stödpedagog arbetar med dom som har medfödda eller förvärvade hjärnskador. ... Medans en behandlingsassistent arbetar mer med det praktiska som t. ex. följa med till läkarbesök och stötta i vardagliga sysslor.

Vad kan du jobba med som socialpedagog?

En socialpedagog kan arbeta med vård och behandling men också med förebyggande arbete inom till exempel socialtjänst, psykiatri, kriminalvården, behandlingshem och i grund- och gymnasieskolan. I stort sett handlar det om att tillsammans med den du möter hitta vägar till förändring och utveckling.

Vilka jobbar på behandlingshem?

Behandlingsassistenter kan arbeta på en institution, men man kan också arbeta med barn, ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv. Det kan till exempel vara på ett behandlingshem eller ungdomshem. Arbetsplatserna drivs oftast i privat regi, men vissa drivs av stat, kommun och landsting.

Relaterade inlägg: