Vad gör granbarkborren?

Innehållsförteckning

Vad gör granbarkborren?

Vad gör granbarkborren?

Granbarkborren angriper de vuxna och därmed mest värdefulla träden. Granbarkborrar kan lukta sig till skadade granar, vilka löper stor risk att drabbas av ett angrepp. Sedan när populationen granbarkborrar vuxit sig stor kan de sprida sig explosionsartat och ger sig då även på friska träd.

Vad gör granbarkborren för skada?

Hitta angreppen av granbarkborre! Borrmjöl vid stambasen är ett tidigt tecken på granbarkborrar. Ett tidigt tecken på angrepp är kådrinning utmed stammen, som granen försvarar sig med. Gröna barr på marken kan vara tecken på granbarkborre.

Hur dödar granbarkborren granen?

Den angriper äldre granar genom att borra sig genom barken. Hanen gör en parningskammare och lockar dit honor med hjälp av feromon. I det här skedet uppstår det små högar av brunt borrmjöl på stammen. Mjölhögarna är det första tecknet på att barkborrar har angripit granen.

Hur stor är en granbarkborre?

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.

Hur sprider sig granbarkborren?

Barkborrarna har en mycket god spridningsförmåga. Beroende på tillgången av lämpliga yngelträd (vindfällen eller stående träd som de kan lägga sina ägg i) flyger baggarna kortare eller längre sträckor, alltifrån några 10-tal meter upp till många km.

Vilka träd går barkborren på?

Granbarkborre. Den allvarligaste skadegöraren i granskog är granbarkborren (Ips typographus). Den angriper granstammar och kan yngla både i stående träd och liggande färskt virke, men föredrar försvagade granar med frisk och tjock bark.

När dör barkborre?

Färdigutvecklade skalbaggar tål i stort sett hur mycket kyla som helst och normalt vinterväder är inget som dödar färdigbildade insekter. Forskning från Europa visar däremot att outvecklade stadier som ägg, larver och puppor i stor utsträckning dör av frost under vinterhalvåret.

Hur många barkborrar för att döda en gran?

Främst gäller det svampar och småkryp men med tiden även mossor och lavar. Det finns ca 1 8 rödlistade arter i våra skogar varav en stor del i död ved av olika trädslag. – Det behövs flera tusen barkborrar för att döda en gran.

Hur många granbarkborrar för att döda ett träd?

– Det behövs omkring 5000 barkborrar för att döda en gran. Men det är inte barkborrarna som dödar granen, utan deras barn. De lägger sina ägg inne i gångarna och efter att äggen kläckts så äter sig larverna runt i innerbarken, vilket så småningom stryper granens näringstillförsel, berättar Bo Karlsson.

Vilka träd går granbarkborren på?

Det tycks främst vara yngre tallar som dödas, eller övre delen av lite äldre (50-åriga) träd som angrips, men även äldre träd kan angripas ibland”, skriver SLU i ett pressmeddelande. Att granbarkborrar kan angripa tall är inget nytt.

Relaterade inlägg: