Vad gäller vid uppsägning IF Metall?

Innehållsförteckning

Vad gäller vid uppsägning IF Metall?

Vad gäller vid uppsägning IF Metall?

En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen eller skickas i rekommenderat brev. Företaget är skyldigt att informera om uppsägningstider och från vilket datum anställningen upphör.

Hur länge får man vara timanställd IF Metall?

Visstidsanställningen omfattar minst en månads och högst tolv månaders anställningstid. Visstidsanställningen är kortare än en månad och arbetstagaren är pensionär eller studerande. Visstidsanställningen sker i företag där verkstadsklubb saknas. Visstidsanställningen gäller arbetstagare som omfattas av KFF.

Relaterade inlägg: