Vad tjänar en biträdande rektor gymnasiet?

Innehållsförteckning

Vad tjänar en biträdande rektor gymnasiet?

Vad tjänar en biträdande rektor gymnasiet?

Medellönen för en skolledare var under 2020 ca. 55 200 kr. Rektorer i grundskola och gymnasium har en lön på mellan 49 500–79 000 kr per månad. En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en rektor i förskolan mellan 44 500 och 59 800 kr per månad.

Vad tjänar en vicerektor?

En anställd som har fått uppdrag som prorektor erhåller ett lönetillägg på 29 000 kronor per månad. En anställd som har fått uppdrag som vicerektor erhåller ett lönetillägg på 25 000 kronor per månad.

Vad innebär det att vara biträdande?

Biträdande betyder ungefär detsamma som ställföreträdande.

Vad tjänar en biträdande rektor på folkhögskola?

76 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad tjänar en dekan?

Medellönen för de statliga rektorerna är nu 109 484 kronor i månaden. Snittlönen för de 19 manliga rektorerna är 108 574 kronor, och för de tolv kvinnliga 110 925 kronor.

Relaterade inlägg: