Vad för funktion har en backventil?

Innehållsförteckning

Vad för funktion har en backventil?

Vad för funktion har en backventil?

I en shuntgrupp har backventilen som enda uppgift att förhindra systemvätskan från att ta fel väg. Backventilen ska väljas med lågt tryckfall eftersom den annars kostar onödig pumpenergi och kan ge varierande flöden beroende på om styrventilen är öppen eller stängd.

Hur fungerar backventil avlopp?

En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från gatuledningen tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter. ... En backventil fungerar automatiskt och kan oftast även stängas för hand. Backventilen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner!

Måste man ha backventil?

Japp, det behöver du! Och anledningen är om t ex det kommunala vattnet stängs och ledningen tappas ut. Ligger t ex duschen och duschslang i badet kan badvatten sugas in i vattenledningen genom hävert.

Hur monterar man en backventil?

1 Placera nedre flänsbultar och dess muttrar. 2 Sätt ventilen på plats mellan flänsarna med en flänspackning på varje sida. 3 Centrera ventilen, montera resterande flänsbultar och dra fast dessa växelvis. Montering av backventil AT 2650-2656 i vertikal ledning: Backventilens ögla kan placeras i valfri position.

Hur ser en backventil ut?

En backventil ser ut ungefär som ett tallriksliknande lock och monteras i en brunn utanför ditt hus. Eller under golvet i din källare. Den funkar som en svängdörr som bara kan gå åt ena hållet. Ventilens tallrikslock kan alltså bara släppa iväg vatten åt ena hållet, åt rätt håll.

Varför vakuumventil Vattenutkastare?

Självdränerande och därmed frostsäker även om man glömt att demontera trädgårdsslangen inför höstens och vinterns minusgrader. Vi rekommenderar dock att man alltid demonterar slang och koppling när det föreligger risk för frost. Kan kapas för anpassning mot väggtjocklek.

Varför ska alla tappställen ha en Återsugningsskydd i form av backventil?

En möjlighet är att helt enkelt stänga av vattnet. Men då måste man beakta kraven i annan lagstiftning om att olägenheter för människors hälsa inte får uppträda. Genom att till exempel förse fastigheten med vatten i tankar eller hänvisa till ett tappställe i närheten kan man undvika olägenheter för människors hälsa.

Var sitter backventil blandare?

Backventilerna sitter innanför inloppsfiltren, se ”Rens- ning av smutsfilter, Blandare 40 c/c”. Observera att de nya backventilerna monteras med sätet och o-ringen vänd mot filtret. På ”Vaska”-blandare bytes komplett inloppsnippel i vilken backventil är inbyggd.

Varför backventil på varmvattenberedare?

den ska förhindra att du trycker kallvatten bakvägen in i varmvattenberedaren. monteras alltså på varmvattenanslutningen.

Relaterade inlägg: