Vad ska man kunna i åk 1 matte?

Innehållsförteckning

Vad ska man kunna i åk 1 matte?

Vad ska man kunna i åk 1 matte?

I årskurs 1–3

  • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
  • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. ...
  • Del av helhet och del av antal. ...
  • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Vad lär man sig i årskurs 1?

Timplan utan stadieindelning
ÄmneTimmar
Engelska480
Matematik1 125
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap885
Biologi, fysik, kemi, teknik800

Vad bedöms i matematik?

Olika bedömningsmetoder i matematik. Man kan i huvudsak skilja på två olika bedömningsmetoder: den holistiska och den analytiska. Bedömningen kan i sin tur vara antingen generell, det vill säga kan användas på många olika uppgifter eller uppgiftsspecifik, att den är anpassad för en speciell uppgift.

Vad har man för ämnen i 6 an?

Sett till de obligatoriska ämnena var betygen i genomsnitt högst i engelska, idrott och hälsa samt musik. Betyget F var vanligast i ämnena svenska som andraspråk, matematik och engelska. Lägst andel F var det inom bild, slöjd och hem- och konsumentkunskap.

Vilka klasser läser man i lågstadiet?

Lågstadiet är samlingsnamnet för Förskoleklassen och årskurs 1, 2 och 3.

Hur många ämnen måste man ha godkänt i?

Vilka godkända betyg krävs till ett nationellt program i gymnasieskolan? För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och godkända betyg i minst fem andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt åtta ämnen.

Relaterade inlägg: