Hur högt får grannen spela musik i hus?

Innehållsförteckning

Hur högt får grannen spela musik i hus?

Hur högt får grannen spela musik i hus?

- Det är klart att man inte får störa sina grannar hur mycket som helst. Men reglerna är inte så tydliga. Det finns exempelvis ingen lagstiftning som anger när du får klippa gräsmattan, spela hög musik eller renovera ditt hus, säger Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarna.

Hur länge får grannen spela hög musik?

Du får använda lägenheten på ett normalt sätt Du får alltså både ha fest ibland, och spela musik. Men det finns inga tydliga regler för hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik.

Får man spela hög musik ute?

Boten för störande hög musik blir 1 000 kronor. Det finns ingen entydig definition på vad som i alla fall utgör hög och störande musik utan det beror på omständigheterna i det konkreta fallet, detta innebär att det är polisen som kommer att göra en bedömning på plats om musiken är så pass hög att den stör allmänheten.

Hur högt får man spela musik?

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift FoHMFS 2014:13 "Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus" innebär ljud om 45 dB maximalt eller 30 dB ekvivalent som tränger in i bostaden en olägenhet enligt 9 kap. 3 § Miljöbalken.

Hur hög musik får man spela i en bostadsrätt?

I lagen anges inte uttryckligen hur högt någon får spela musik. ... Vanliga störningar är musik eller andra störande ljud. När man bedömer vilka störningar som får accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar som behöver tålas.

Hur länge får man störa grannarna?

Du ska alltid undvika att störa dina grannar. Avstå från högljudda aktiviteter klockan 20.00–07.00 på vardagar och 20.00–10.00 under helger och helgdagar.

Vad ska man göra åt störande grannar?

Om du har störande grannar och bor i hyresrätt kan du ta upp saken med din hyresvärd och om det här inte bär resultat vända dig till en störningsjour. Jouren dyker upp och utvärderar läget och om störning är ett faktum knackar de på hos grannen och ber hen att dämpa ljudet.

Vilka tider får man spela hög musik?

Den aktuella bestämmelsen föreskriver inga speciella tider då det skulle vara otillåtet att spela hög musik, utan lagen gäller hela tiden. Det är alltså inte tillåtet att föra oljud på allmän plats oavsett tid på dygnet.

Relaterade inlägg: