Vad ska man göra om man får någon annans post?

Innehållsförteckning

Vad ska man göra om man får någon annans post?

Vad ska man göra om man får någon annans post?

Du ska alltid skicka tillbaka brev till avsändaren genom att skriva ”åter avsändaren: bor inte på denna adress” på brevet och sedan posta det. På det sättet får avsändaren veta att personen inte finns på adressen.

När brev kommer fel?

Har du av misstag har fått någon annans post som du inte har möjlighet att överlämna själv? Då ska du stryka över de angivna adressuppgifterna och ersätta dem med texten ”'felaktig adress”, “avflyttad” eller “okänd”. ... Du kan även be din brevbärare ta hand om den felaktigt utdelade posten direkt.

Relaterade inlägg: