Hur hanteras restavfall?

Innehållsförteckning

Hur hanteras restavfall?

Hur hanteras restavfall?

Hushållens mat- och restavfall kan samlas in som en blandad fraktion avsedd för energiåtervinning eller delas upp i en matavfallsfraktion och en brännbar fraktion. Avfallet samlas då vanligen in i separata kärl, ett för matavfall och ett för brännbart avfall.

Vad gör man med hushållssopor?

Svar: Sopbilarna har olika fack för olika sopor, men det syns inte utifrån. Materialet körs till olika anläggningar för olika typer av materialåtervinning. Om matrester sorteras ut åker de till rötnings- eller komposteringsanläggningar och soppåsen hamnar på förbränningsanläggningen.

Hur hanteras brännbara sopor?

Vid avfallsförbränning återvinns energin i avfall. I Sverige finns avfallseldade kraftvärmeverk, som producerar både värme och el, samt värmeverk med enbart värmeproduktion. I kraftvärmeverk överförs värmen från rökgaserna till vatten, som bildar ånga och som i sin tur driver en turbin för elproduktion.

Är restavfall och brännbart samma sak?

Facket i din soptunna som tidigare hette Brännbart avfall heter numera Restavfall. ... Ett annat skäl är att “Brännbart avfall” i många fall kan låta missvisande.

Relaterade inlägg: