Kan man operera artros i knät?

Innehållsförteckning

Kan man operera artros i knät?

Kan man operera artros i knät?

Risken för artros ökar med åldern. I Sverige opereras varje år ungefär 15 000 patienter för svår knäledsartros. Majoriteten av dem som opereras är mellan 70–80 år.

Kan man operera bort artros?

Knäartros - operation Vid operation av knäledsartros ersätter man de skadade ledytorna med konstgjorda. Att operera knäartros tar cirka en timme och görs i regel med ryggbedövning och en lätt narkos. Innan operation får du tillfälle att diskutera narkosmetoden med din narkosläkare.

Hur går en artros operation till?

Artroskopi, eller titthålsoperation som det också kallas, är ett ingrepp som ibland används vid artros. Ingreppet innebär att leden undersöks eller opereras med hjälp av ett tunt metallrör med en kamera på, ett så kallat artroskop. Detta gör det möjligt för läkaren att se leden inifrån på en bildskärm.

Varför får man artros i knät?

  • Det är oftast i den inre delen av leden som man får artros. Den yttre delen av knät klarar sig oftast bättre. Det är vanligt att ledkapseln som omger leden blir inflammerad, och knäleden kan bli svullen och vätskefylld. Ökad risk efter benbrott och skador.

Vad är behandling vid artros?

  • Behandling vid artros. Det finns ingen behandling som kan stoppa eller bota utvecklingen av artros. Behandlingen anpassas beroende på vilken led som är drabbad men omfattar ofta livsstilsförändringar i form av viktnedgång och träning, samt läkemedel som dämpar smärta och inflammation.

Hur behandlas artros i knäleden?

  • Behandling. Lindriga eller måttliga besvär av artros i knäleden och i andra leder behandlas bäst på din vårdcentral med hjälp av en fysioterapeut. Besvär som är så svåra att en operation kan vara lämplig kräver ytterligare undersökningar hos ortopedläkare på ett sjukhus eller en specialistmottagning.

Relaterade inlägg: