Hur låser man skärm?

Innehållsförteckning

Hur låser man skärm?

Hur låser man skärm?

Ange eller ändra ett skärmlås

  1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
  2. Tryck på Säkerhet. Om alternativet Säkerhet inte visas besöker du tillverkarens supportwebbplats för mer information.
  3. Om du vill välja skärmlåstyp trycker du på Skärmlås. ...
  4. Tryck på det skärmlås som du vill använda.

Hur stänger man av låst skärm?

Om telefonen har låst sig med skärmen på startar du om den genom att trycka på strömbrytaren i cirka 30 sekunder.

Relaterade inlägg: