Vad behandlar en fysioterapeut?

Innehållsförteckning

Vad behandlar en fysioterapeut?

Vad behandlar en fysioterapeut?

Som fysioterapeut arbetar man med många olika grupper, exempelvis barn- och ungdomar med funktionsvariationer, äldre med fysiska eller psykiska funktionshinder, eller patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem. Många idrottare som skadar sig behöver göra fysioterapi för att bygga upp kroppen igen.

Är det gratis med sjukgymnast?

Du som har ont i ryggen, axlarna och nacken kan få behandling med fysioterapi eller sjukgymnastik, som det också kallas. ... Du kan kontakta en fysioterapeut genom att själv ringa och beställa tid. Du kan också få en remiss från en läkare. Du betalar en patientavgift för besöket som varierar mellan olika landsting.

Relaterade inlägg: