Vilka mediciner går inte ihop med johannesört?

Innehållsförteckning

Vilka mediciner går inte ihop med johannesört?

Vilka mediciner går inte ihop med johannesört?

I motsats till den normala situationen vid läkemedelsinteraktioner så är det inte bara ett eller ett fåtal system som påverkas av johannesört utan många. Läkemedel som det redan nu finns interaktionsrapporter om är warfarin, ciklosporin, p-piller, digoxin, teofyllin, amitriptylin, nortriptylin, sertralin och nefazodon.

Hur sprider sig johannesört?

Artens blad och övriga delar har små genomskinliga oljefyllda håligheter i likhet med de andra johannesörterna. Den förökar sig ofta apomiktiskt dvs. utan befruktning. Den korsar sig emellertid lätt med de andra johannesörterna vilket kan göra dess artbestämning svår.

Finns det något naturläkemedel som inte ska kombineras med Waran?

Andra läkemedel och Waran Rådgör med läkare om du använder, innan du börjar använda eller slutar använda andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel såsom Johannesört eller andra naturprodukter, vitaminer och kosttillskott, under behandlingen med Waran.

Vilka läkemedel kan inte kombineras?

Sömnmedel och lugnande medel. Alkohol förändrar effekterna av sömnmedel och lugnande läkemedel, till exempel benzodiazepiner och sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner. Exempel är läkemedel som innehåller zoplikon, zolpiderm och oxazepam. Dessa läkemedel bör därför inte kombineras med alkohol.

Kan man överdosera johannesört?

Det har man i alla fall observerat hos betesdjur med ljus hy, som ätit mycket johannesört och fått utslag och blåsor. Hos människan kan sådana biverkningar endast uppstå genom en extrem överdos av johannesört. Dessutom förekommer denna effekt mycket sällan vid utvärtes användning, som t.

Relaterade inlägg: