Hur vet man om någon har demens?

Innehållsförteckning

Hur vet man om någon har demens?

Hur vet man om någon har demens?

Det här är vanliga besvär i början av en demenssjukdom: Minnet blir sämre. Du kan få svårt att hitta rätt ord när du pratar, du glömmer namn, upprepar dig och tappar bort saker. Du kan också få svårt att hitta i din omgivning.

Varför är det viktigt att man utreder om en person har demens?

Att utreda demens handlar bland annat om att utesluta andra möjliga orsaker till patientens symptom, till exempel olika bristtillstånd och felaktigt använda läkemedel som kan ge demensliknande symptom. Demensutredningen behöver anpassas efter individ och ålder.

Hur kan man se att en människa har demens?

Glömska eller att man inte kan utföra sysslor man tidigare klarat är ofta ett tidigt tecken. Undvik att samtal blir läxförhör, påpeka inte det som blir fel om det inte är absolut nödvändigt. Ta hjälp av till exempel husläkare eller vårdcentral för stöd och hjälp.

Är vaskulär demens ärftligt?

Förutom proppar och blödningar i hjärnan eller förträngningar i blodkärlen, kan långvarigt högt blodtryck eller upprepade blodtrycksfall bidra till utvecklingen av blodkärlsdemens. Det finns enstaka familjer med en ärftlig form av blodkärlsdemens, men de allra flesta fallen av sjukdom har ingen tydlig ärftlig koppling.

Hur kollar man om man har Alzheimers?

Det finns inga specifika blodprover som kan påvisa Alzheimers sjukdom. Ett sätt att se vad som händer i hjärnan är att studera likvor. Det innebär att man tar ett prov på vätskan i hjärnan. Likvor finns i hjärnan, i hjärnans hålrum och längs ryggraden och man kan därför ta provet i ländryggen.

Varför heter det de anhörigas sjukdom?

Demenssjukdom kallas ofta ”de anhörigas sjukdom”, eftersom det ofta blir mycket svårt för de närstående.

När en förälder blir dement?

Det skapar ofta mycket oro och sorg när en närstående får en demenssjukdom. Det kan också vara en lättnad att få en bekräftelse på att något inte är som det ska vara. Det är oftast en långsam process att bli sjuk i en demenssjukdom. Många som får diagnosen tidigt kan leva ett aktivt liv länge till.

Relaterade inlägg: