Vad beror silent gap på?

Innehållsförteckning

Vad beror silent gap på?

Vad beror silent gap på?

Vid framför allt högt blodtryck kan ett "silent gap" uppträda. Det innebär en tyst period mellan systole och diastole.

Hur man tar blodtryck manuellt?

Gör så här vid palpatorisk mätning

  1. Placera blodtrycksmanschetten stadigt men inte för hårt kring överarmen (ett finger ska med lätthet kunna placeras mellan manschett och hud).
  2. Palpera pulsen i a. radialis (på tumsidan i handleden) eller a. ...
  3. Pumpa upp manschetten tills pulsen upphör att kännas och 30 mmHg till.

Hur undvika silent gap?

Armen måste vara i hjärthöjd. För låg nivå på armen kan resultera i ett för högt tryck. Manschetten bör pumpas upp över förväntat värde eller tills den palpabla pulsen försvinner. Detta för att undvika "silent gap" vilket ger falskt lågt systoliskt blodtryck.

Är Silent Gap farligt?

Auskultatoriskt gap (silent gap) är ett tyst område mellan det systoliska och dialstoliska blodtrycket. Ofta mellan 120-160 mm Hg. Tas ett palpatoriskt blodtryck innan eller manschetten pumpas upp till minst 200 mmHg riskera man ej att missa detta.

Vilken tid på dygnet ska man ta blodtrycket?

Det är bra att mäta blodtrycket på morgonen mellan cirka klockan 6 och 9 efter morgonbestyren och före frukosten. Mät blodtrycket vid samma tidpunkt mellan klockan 18 och 21 varje kväll.

Varför man tar blodtryck?

Därför ska du hålla kolla på ditt blodtryck. Ett för högt blodtryck märks oftast inte alls men kan leda till dödliga sjukdomar. Att mäta sitt blodtryck och se till att hålla det på en normalnivå är därför bokstavligen livsviktigt.

Kan blodtrycksmätare visa fel?

Automatiska blodtrycksmätare kan visafel att patienter riskerar att bli felbehandlade. Efter larm från kardiologsjuksköterskan Elisabeth Marklund finns i dag gemensamma riktlinjer för blodtrycksmätning på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vilken tid på dygnet är bäst att ta blodtrycket?

Det är bra att mäta blodtrycket på morgonen mellan cirka klockan 6 och 9 efter morgonbestyren och före frukosten. Mät blodtrycket vid samma tidpunkt mellan klockan 18 och 21 varje kväll. Låt bli att röka, äta eller dricka (annat än vatten) och undvik ansträngande motion under 1 timme före mätningen.

Relaterade inlägg: