Vad gör man som Terminalarbetare?

Innehållsförteckning

Vad gör man som Terminalarbetare?

Vad gör man som Terminalarbetare?

Yrkesutbildning till lager- och terminalarbetare Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare.

Vad är en terminal lager?

Lager och terminalsarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när det anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet.

Hur är det att jobba på Terminal?

Som terminalarbetare är dagarna ganska monotona. Du lastar paket från burar upp på ett band men du får oftast rotera kring arbetsstationerna inne i terminalen som ex. Lasta in paket i lastbil också. Ett arbete som kräver god fysik eftersom vissa paket väger uppemot 30kg eller mer.

Hur mycket tjänar en lagerarbetare i timmen?

28 800 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Relaterade inlägg: