Vad är FN dagen 2021?

Innehållsförteckning

Vad är FN dagen 2021?

Vad är FN dagen 2021?

Den 24 oktober är internationella FN-dagen och det är ett utmärkt tillfälle att jobba med FN-frågor i klassrummet. Skolmaterialet för FN-dagen 2021 handlar om Agenda 2030 och de globala målen.

Vad gör man på FN dagen på förskolan?

FN-dagen tips på gratis material till förskola

  • Här i Sverige är FN dagen en av våra officiella flaggdagar. ...
  • T ex kan barnen göra flaggor från hela världen, man kan smaka på mat från andra länder, prata om de mänskliga rättigheterna, tillverka fredsduvor och sjunga sånger på olika språk t ex Broder Jakob.

Vilka firar FN dagen?

Sedan 1948 firas FN-dagen till minne av ratificeringen av FN-stadgan som trädde i kraft tre år tidigare. FN-stadgan trädde i kraft den 24 oktober 1945, då de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna hade ratificerat den. Sedan 1948 firas FN-dagen till minne av detta.

Varför uppmärksammar vi FN-dagen?

FN-dagen[redigera | redigera wikitext] FN-dagen har firats sedan 1948, och påbjuds av FN:s Resolution 168 (II) från 31 oktober 1947. Den 6 december 1971 rekommenderades i resolution 2782 (XXVI) att dagen skulle bli en helgdag i samtliga medlemsländer. Dagen firas till minne av FN-stadgans ikraftträdande 1945.

Vad är FN-dagen barn?

Barnkonventionens födelsedag 20 november Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till barnkonventionens dag.

Har lett FN?

FN:s nuvarande generalsekreterare är António Guterres från Portugal. Han är generalsekreterare sedan 1 januari 2017 och efterträdde Ban Ki-Moon från Sydkorea.

Relaterade inlägg: