Vad har man för nytta av företagsekonomi?

Innehållsförteckning

Vad har man för nytta av företagsekonomi?

Vad har man för nytta av företagsekonomi?

Kursen ger dig kunskaper om hur man startar ett företag och registrerar det. Oavsett yrke utför många människor idag arbetsuppgifter som är av företagsekonomisk karaktär. Detta gör dina studier i företagsekonomi till en god investering inför framtiden.

Vilka kurser ingår i ekonomiprogrammet universitet?

Företagsekonomi, statistik, nationalekonomi och handelsrätt. Ekonomi finns i många former i samhället och genom ekonomiprogrammet får du en bred överblick....Utbildningen innehåller också kurser som:

  • Ekonomistyrning.
  • Redovisning.
  • Marknadsföring.
  • Organisationsteori.
  • Juridik.
  • Statistik.

Varför ska man plugga ekonomi?

Allmänbildande och bra för blivande entreprenörer. Ytterligare en fördel att plugga ekonomi är att det är allmänbildande. Du får en bättre översikt av hur den privata och offentliga sektorn fungerar. Du får en bättre förståelse för ekonomiska begrepp som reporänta, BNP, optioner och årsredovisning.

Vad är företagsekonomisk kalkyl?

Kalkylering innebär att man bearbetar information oftast finansiell information för att skapa beslutsunderlag till chefer som skall fatta beslut. Kalkyler bygger på olika kalkylmodeller och det är syftet med en kalkyl som bestämmer vilken kalkylmodell som skall användas.

Relaterade inlägg: