Hur arbetar SiS?

Innehållsförteckning

Hur arbetar SiS?

Hur arbetar SiS?

SiS institutioner finns personal – behandlingsassistenter, psykologer med flera – som har till uppgift att hjälpa ungdomarna att ta itu med sina problem. ... Alla ungdomar får en personlig behandlingsplan. Den beskriver vilka problem ungdomen har och vad som ska hända under vistelsen på institutionen.

Varför ungdomstjänst?

Ungdomstjänst är ett alternativ till böter och fängelsestraff. De som är mellan 15 och 21 år gamla kan dömas av domstolen till ungdomstjänst. Ungdomstjänst innebär att den unge ska arbeta utan lön och delta i samtal om kriminalitet. Arbetet ska genomföras på kvällar och helger och sker oftast hos olika föreningar.

Relaterade inlägg: