Vad gäller i en tunnel?

Innehållsförteckning

Vad gäller i en tunnel?

Vad gäller i en tunnel?

Tänk på följande när du kör i en tunnel: Kör försiktigt och håll avståndet till framförvarande fordon. Undvik onödiga körfältsbyten. Lyssna på information via radio. Avsluta eventuella mobiltelefonsamtal.

Vad är lämpligt att göra vid brand i eget fordon om man kör i en tunnel?

Om det brinner Lämna fordonet och ta dig till närmaste nödutgång. Tryck på assistansknappen på tunnelväggen eller använd nödtelefonen i tunneln eller i anslutning till nödutgången för direktkontakt med trafikcentralen, eller 112. Följ instruktioner på informationsskyltar, i högtalare och från räddningspersonal.

Får man köra med helljus i tätbebyggt område?

Om man kör i ett tättbebyggt område i mörker, det är klart väder och gatlamporna är tända. ... När du kör i mörker ska du använda helljus så ofta som möjligt, men i denna situation ska du använda halvljus eftersom det finns tillfredställande belysning och det är klart väder. Läs mer om bilens belysningar.

Relaterade inlägg: