Vad gör man som PR?

Innehållsförteckning

Vad gör man som PR?

Vad gör man som PR?

En PR-byrå jobbar i regel långsiktigt med företags varumärken och kommunikation. Det sker i regel på en mer strategisk nivå. Företag anlitar en PR-byrå för att jobba aktivt och långsiktigt med att få ut företagets varumärke hos allmänheten.

Relaterade inlägg: