Vad är de fem pelarna och hur påverkar de troende muslimers vardag?

Innehållsförteckning

Vad är de fem pelarna och hur påverkar de troende muslimers vardag?

Vad är de fem pelarna och hur påverkar de troende muslimers vardag?

Det finns fem saker som är extra viktiga för många troende muslimer. Man kan säga att de här fem sakerna bär upp deras muslimska tro, ungefär som pelare. De kallas därför för Islams fem pelare. De fem pelarna är: trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden till Mecka.

Vad gör man på vallfärden?

Under hajjs första dag utförs tawaf, vilket innebär att pilgrimen vandrar sju varv motsols runt Kaba i den heliga moskén, Masjid al-Haram och helst röra eller kyssa den svarta stenen. De säger sedan takbīr ("Allahu Akbar", "Gud är större"). Därefter ska man utföra två böner vid Abrahams plats i moskén.

Vad händer i Mecka?

År 630 erövrade profeten Muhammed staden med vilken han sedan 622 efter sin utvandring till Medina varit i strid. Kaba, som raserats flera gånger men återuppbyggts under århundradena dessförinnan, restaurerades av Muhammed. Mecka har allt sedan dess varit den islamiska världens centrum.

Vad ska de fem pelarna hjälpa muslimer med?

Islams fem pelare, arkān, är de heliga handlingar som definierar religionen islam och vad det innebär att vara muslim:

  • Shahadah – trosbekännelsen.
  • Salah – tidebönen.
  • Zakat – allmosan till de fattiga.
  • Sawm eller siyama – fastan under månaden ramadan.
  • Hajj – vallfärden till Mekka.

Vad innebär de fem grundpelarna?

Islam har fem grundpelare, alltså handlingar som är en religiös plikt: trosbekännelsen, tidebönen, fastan, allmosan och vallfärden. Trosbekännelsen, shahada, består av orden ”Ingen gud utom Gud, Muhammed är Guds sändebud”. Shiamuslimer lägger till ”och Ali är Guds ombud”.

Relaterade inlägg: