Vad gör en hälso och Sjukvårdsadministratör?

Innehållsförteckning

Vad gör en hälso och Sjukvårdsadministratör?

Vad gör en hälso och Sjukvårdsadministratör?

Efter examen kan du jobba som vårdadministratör inom hälso- och sjukvård i både offentlig och privat regi. Specifika yrkesroller är till exempel medicinsk sekreterare med olika inriktningar, som medicinsk dokumentation, personal- och/eller ekonomihantering, IT och projektledning.

Hur blir man Vårdadministratör?

Vanligtvis finns utbildningarna till vårdadministratör på yrkeshögskolor (YH). En YH-utbildning är två år lång och varvar teoretisk undervisning med praktik på relevanta platser, i det här faller vårdcentraler och sjukhus. Det gör att många redan har jobberbjudanden när de tar examen.

Vad har en läkarsekreterare för uppgifter?

Läkarsekreteraren arbetar med dokumentation inom sjukvården och kan antingen jobba i receptionen på en mottagning eller med att skriva patientjournaler. Patientjournalen kan innehålla information om en patients symptom, provsvar och diagnos. Vad som skrivs i en journal ska sedan godkännas av ansvarig läkare.

Hur mycket tjänar man som Vårdadministratör?

28 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad krävs för att bli läkarsekreterare?

Bra grundkunskaper finns bl a på gymnasiets Vård- och omsorgsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Ett flertal yrkeshögskoleutbildningar finns på olika platser i landet under benämningar som Läkarsekreterare, Sekreterare inom hälso- och sjukvård, Medicinsk dokumentation, Vårdadministration eller Vårdadministratör.

Relaterade inlägg: