Hur känns blodpropp i magen?

Innehållsförteckning

Hur känns blodpropp i magen?

Hur känns blodpropp i magen?

Blodpropp i tarmarnas blodkärl En blodpropp i tarmarna ger kraftiga smärtor som känns i hela magen. Du blir även illamående, känner dig uppblåst och får diarré som ibland kan vara blodig. En tid innan du blir sjuk kan du ha haft lite ont i magen, framför allt i samband med att du har ätit.

Hur känns lungemboli?

En känsla av håll i ena sidan av bröstkorgen eller att det gör ont när du andas djupt. Ibland kan du känna ett tryck mitt i bröstet som kan vara svårt att skilja från andra orsaker till bröstsmärta. Kallsvettningar, yrsel och att det känns som om du ska svimma. Att svimma utan tydlig anledning är ett allvarligt symtom.

Hur känns en blodpropp i handen?

Ibland kan det vara svårt att särskilja smärta på grund av blodpropp från muskelsmärta. Svullnad, rodnad, värmekänsla och trötthet vid ansträngning i armen kan även vaara symptom på blodpropp i armen.

När får du en blodpropp?

  • När du får en blodpropp, så kallad trombos, levrar sig blodet och bildar en propp inuti ett blodkärl, men löses inte upp igen som den ska. Proppen gör det svårare för blodet att passera genom blodkärlet. Blodproppar är vanligast i benen, och börjar ofta i vaderna.

Vad är vanligt med blodpropp i benen?

  • Blodproppar är vanligast i benen och börjar ofta i ett blodkärl i ena vaden. Det är mycket ovanligt med blodpropp i båda benen samtidigt. En blodpropp som lossnar och fastnar i lungorna kan ge allvarliga symtom.

Hur tränar du blodpropp i lungan?

  • Träning och aktiviteter. Om du drabbats av blodpropp i lungan kan du när behandling börjat, röra dig igen som vanligt. Sängläge krävs endast om du har vissa uttalade symtom eller cirkulationspåverkan. Om du tränar aktivt bör du prata med din läkare om vilken grad av träning som är lämplig under pågående behandling.

Relaterade inlägg: