Vad gör grävling för skada?

Innehållsförteckning

Vad gör grävling för skada?

Vad gör grävling för skada?

Grävlingen kan göra skada på havre genom att gå runt på fälten och bryta ner stråna för att komma åt och äta sädeskornen. Ibland orsakar grävlingen också skador eller olägenheter genom att den gräver gryt eller söker föda under hus och på tomter.

Vad gillar grävlingar?

Grävlingen är en plockare och allätare, men ingen effektiv jägare. Den tar mindre djur, insekter, grodor, smågnagare, ägg, as, rötter, lökar, frukt och bär. Den gillar daggmask och trivs därför i lövskogar och övergivna jordbruksmarker, speciellt under våren. Senare på sommaren och hösten äter den säd och mycket bär.

Relaterade inlägg: