När är det gratis att parkera?

Innehållsförteckning

När är det gratis att parkera?

När är det gratis att parkera?

På huvudled gäller parkeringsförbud. Ett blått ”P” märke betyder att det är ”fri parkering”. Oftast gäller den så kallade 24 timmars regeln. ... Under dag före helgdag och helgdagar gäller fri parkering.

Varför får du inte parkera på en gångfartsplats?

  • På en gågata eller i ett gångfarts- område får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Du får inte parkera på en huvudled. Du får inte parkera bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg. Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg.

När får du stanna eller parkera ett fordon?

  • Du får inte stanna eller parkera på en motorväg eller motortrafikled. Ett fordon får inte stannas eller parkeras: på eller inom ett avstånd av tio meter före en cykelpassage eller en cykelöverfart, på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana, 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Hur länge får fordon parkeras på gata eller allmän väg?

  • På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller par- kering, t.ex. vid backkrön, kors- ning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat.

Relaterade inlägg: