Hur man riktar ett cykelhjul?

Innehållsförteckning

Hur man riktar ett cykelhjul?

Hur man riktar ett cykelhjul?

Att rikta hjulet

  1. Montera av däck, slang och fägband för att komma åt ordentligt. ...
  2. Droppa gärna lite olja på skarven mellan ekernippel och fälg på samtliga ekernipplar. ...
  3. Känn igenom hjulets ekerspänning genom att klämma dem mot varandra parvis. ...
  4. Det är dags att rikta hjulet i sidled.

Vad kostar det att byta ekrar?

Prislista verkstad
Broms
Bromsvajerbyte inkl material400
Byte eker per eker exkl riktning50
Byte slang punktering inkl slang däckarbete299
Däckbyte exl slang250

Hur använda ekernyckel?

Ekerns ände mot fälgen är högergängad. För att spänna ekern vill man göra avståndet mellan navet och nippeln kortare, alltså “skruva åt” nippeln vilket blir att vrida den medsols. För att lossa ekern gäller motsatta, man vill att avståndet skall bli större och nippeln skall lossas vilket blir att vrida den motsols.

Hur spänner man en eker?

En eker har samma gängning som en vanlig skruv. Oftast jobbar man nerifrån och det betyder att du spänner ekern genom att skruva nippeln motsols. Försök gänga på mer av ekernippeln på ekern vilket resulterar i att ekern spänns. När ekrarna är jämt spända snurrar du hjulet och tar reda på vart avvikelsen är.

Vilken ekernyckel?

För att hitta rätt ekernyckel är det nödvändigt att veta bredden på nipplarna på det hjul som ska riktas. Nipplarna mäts enkalst med skutmått där käkarna ska ligga helt plant mot nippelns sidor. Se bilden. När skutmåttets käkar ligger plant, avläses avståndet på skutmåttet.

Relaterade inlägg: