Hur mycket kostar det att stämma ett företag?

Innehållsförteckning

Hur mycket kostar det att stämma ett företag?

Hur mycket kostar det att stämma ett företag?

Om du vill stämma någon behöver du betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det tvisten rör. Om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 23 800 kronor år 2021) är avgiften 900 kronor. För högre värden är avgiften 2 800 kronor.

Vad kostar det att stämma staten?

En stämningsansökningen kostar från 900-2800kr beroende på hur mycket du kommer att begära av staten. Angående ombudskostnad så finns det en lagreglerad timkostnadsnorm, idag står detta på 1677kr per timme. Många advokatbyråer tar betydligt mer så det beror på vilket ombud du väljer.

Kan man stämma ett företag?

I ett första skede kommer juristen sannolikt att, som ombud för dig, tillskriva din motpart med ett krav om ersättning. Förhoppningen är att det är möjligt att komma överens redan i det skedet, utan att gå till domstol. Om ni inte kan komma överens kan juristen inlämna en stämning.

Vad betyder det att stämma någon?

Men i princip så är en stämning en fråga till domstolen att lösa en tvist mellan två olika parter. Det kan alltså handla om så gott som vad som helst. Om tingsrätten inte kan komma fram till en lösning eller deras beslut inte följs så kan parterna gå vidare till högre instans.

Vad kostar en vårdnadstvist i tingsrätten?

Om ditt ombud har en timtaxa på 2 500 kronor och du får maximalt med stöd genom rättshjälp betyder det att vårdnadstvisten kostar dig ungefär mellan 15 000 och 65 000 kronor. Om du istället får stöd genom rättsskyddet så kostar vårdnadstvisten dig ungefär mellan 25 000 och 85 000 kronor.

Relaterade inlägg: