Kan man donera njure?

Innehållsförteckning

Kan man donera njure?

Kan man donera njure?

Att donera en njure För att kunna donera sin ena njure måste man vara myndig och fullt frisk. Den som vill donera utreds noggrant under ett antal månader enligt ett nationellt utredningsprotokoll. Utredningen innebär bland annat en grundlig hälsoundersökning och samtal med kurator.

Vad kan man donera medans man lever?

De organ som kan doneras och transplanteras i Sverige är njure, lever, lunga, hjärta, bukspottkörtel och tunntarm. Njurar, och i enstaka fall del av lever, kan transplanteras både från avlidna och levande donatorer.

Vad händer om man har en njure?

Vid njursvikt klarar njurarna inte av att rena blodet som de ska. Då stannar skadliga ämnen och vatten kvar i kroppen som annars hade följt med urinen ut. Njursvikt kan vara akut eller kronisk. Behandlingen som du får beror på vilken typ av njursvikt som du har och vilka besvär du har.

Kan man leva utan en njure?

1 januari 2018 väntade 666 personer på en ny njure i Sverige. Det betyder att det finns ett rejält underskott på njurar för transplantation. Att vi kan leva med bara en njure beror på att njurarna har en hög överkapacitet.

Kan man donera organ efter cancer?

En givare måste vara död vilket betyder att hjärnfunktionerna oåterkalleligt har upphört. Skallskada eller intrakraniell blödning kan leda till hjärndöd. Människor som under sin livstid lidit av vissa infektionssjukdomar (hepatit B, HIV) eller som haft en elakartad tumör (cancer) är inte lämpliga givare.

Vill inte donera organ?

Den som känner att den vill donera sina organ efter döden kan med några enkla knapptryck skriva in önskemålet digitalt. Samma sak gäller den som inte vill. Det går även utmärkt att "bara" meddela sina anhöriga eller fylla i ett donationskort. Så långt är allt enkelt.

När är man för gammal för att donera organ?

De flesta i Sverige har förutsättningar att bli donatorer av organ och vävnader. Det finns inga åldersgränser när det gäller myndiga personer. Även den som är omyndig kan från 15 år anmäla sig till donationsregistret utan samtycke från vårdnadshavare.

Kan man klara sig med en njure?

Njurarna har en betydande överkapacitet vilket innebär att man kan leva ett helt normalt liv med bara en njure. Om man blir njursjuk så drabbar sjukdomen vanligen båda njurarna samtidigt. Vid en del njursjukdomar går njurfunktionen snabbt förlorad oberoende av om man har en eller två friska njurar före insjuknandet.

Relaterade inlägg: