Vad gör man på BUP?

Innehållsförteckning

Vad gör man på BUP?

Vad gör man på BUP?

Behandlaren på BUP hjälper dig att förstå din ångest bättre, och lär dig hur du kan göra annorlunda i situationer som väcker rädsla, oro och ångest. Under behandlingen får du träna på sådant som är svårt. Ibland kan du få medicin som en del av behandlingen om du har svår ångest.

Vad gör man under en adhd utredning?

Under utredningen kommer du att få träffa olika yrkespersoner. De kommer att intervjua dig om dina svårigheter och hur de har påverkat dig i ditt liv. Ibland får du svara på frågor, ibland får du fylla i formulär och ibland utföra olika uppgifter.

Vad gör man på en adhd utredning?

Vad innebär en utredning? Att gå igenom en neuropsykiatrisk utredning som vuxen innebär att du träffar en läkare och en psykolog vid flera tillfällen och får göra flera intervjuer och tester. Det händer också att en pedagog, socionom, sjukgymnast eller en arbetsterapeut är med under utredningen.

När ska man ringa BUP akuten?

Varför kommer man till BUP Akuten? Ungdomar som kommer till oss har stark akut ångest eller långvarig nedstämdhet som blivit ohållbar. De kan ha gjort självmordsförsök, eller hotat att göra det, eller allvarligt skadat sig själva.

Vem remitterar till BUP?

Den som i sin profession träffar ett barn eller ungdom upp till 18 år kan skriva remiss till BUP.

Vem får skriva remiss till BUP?

Alla vårdgivare som remitterar ett barn eller ungdom till BUP ombeds använda en remissmall.

Relaterade inlägg: