Varför eld blå?

Innehållsförteckning

Varför eld blå?

Varför eld blå?

Blått ljus kommer från deexcitationer som frigör mycket energi. Att elektronerna har hög energi kan bero på att elden är väldigt varm, men det är inte bara färgen som avgör hur varm elden är. Ett vanlig stearinljus är t ex varmast högst upp i lågan. Där är elden gul medan den är blå intill veken.

Hur gör man blå eld?

En blandning av alla ämnen ger blå eld....Ämnen för färgad eld:

  • Natriumklorid (vanligt salt), NaCl.
  • Koppar(II)klorid, CuCl. ...
  • Kopparsulfat, CuSO. ...
  • Strontiumklorid, SrCl. ...
  • Litiumklorid, LiCl.
  • Järnpulver.

Hur varm är blå eld?

Längst ner är lågan ljust blå. Temperaturen i den mörka zonen är ganska låg, omkring 600 °C, och ökar till omkring 1200 °C i mitten av det gula området. Den högsta temperaturen, 1400 °C återfinner man i den övre ytterkanten av den lysande gula delen av lågan.

Varför ändrar eld färg?

Varför olika ämnen brinner med olika färg? Jo, atomens elektroner får energi från värmen i lågan. Sedan avger elektronen den energin i form av ljus. Mängden energi avgör vilken färg ljuset får.

Var är det varmast i en låga?

Den högsta temperaturen, 1400 °C återfinner man i den övre ytterkanten av den lysande gula delen av lågan. – Den intressantaste delen av lågan är det lysande gula området, från vilket huvuddelen av ljusutstrålningen kommer. Detta område kallas också kolzonen eftersom det består av sotpartiklar av kol.

Varför behöver eld syre?

Eld är en kemisk reaktion (förbränningsreaktion) där grundförutsättningen för att eld ska kunna existera är att det finns bränsle, syre och att antändningstemperaturen är tillräckligt hög. ... Dessa förgasas vid hög temperatur och då förenar gaserna sig med syre ur luften till bl. a. koldioxid.

Vad är eld gjord av?

eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma. Den kemiska process som frigör värmet, förbränningen, är en oxidation – dvs. bränslet förenar sig med syre till energifattigare kemiska föreningar (vanligen koldioxid och vatten).

Hur varm blir en Vedbrasa?

Lågorna på veden frigör gaser som börjar brinna. Blåaktiga, nästan osynliga lågor brinner sekundärt långt från veden. Nu börjar förbränningen bli bra. Temperaturen är nu 8 ºC.

Varför har lågan olika färger?

Ljuset i mysbrasan eller stearinljuset uppstår när svävande kolpartiklar tar upp energin och börjar glöda. Det blir olika färger på ljuset beroende på hur varmt det är.

Relaterade inlägg: