Har företag yttrandefrihet?

Innehållsförteckning

Har företag yttrandefrihet?

Har företag yttrandefrihet?

Du har rätt att internt kritisera företaget. Du har även rätt att påtala sådant som du tycker är fel. Huvudregeln är ändå att du ska framföra kritik till de ansvariga inom företaget eller till facket.

Vad är tryckfrihet och yttrandefrihet?

Lagarna innehåller bestämmelser om tryckfrihetsbrott respektive yttrandefrihetsbrott. Tryckfriheten gäller endast tryckta texter. ... Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att ge ut skrifter om vad som helst utan hinder eller censur från myndigheterna.

Har Kina yttrandefrihet?

Den kinesiska konstitutionen garanterar allmän åsikts-, yttrande-, tryck-, förenings-, mötes-, demonstrations- och religionsfrihet. I praktiken är dock samtliga friheter inskränkta i varierande grad. Särskilt förenings-, informations- och yttrandefriheten samt minoriteters rättigheter har försämrats de senaste åren.

Vad ingår inte i yttrandefrihet?

Inskränkningarna i yttrandefriheten finns bland annat i brottsbalken, i form av förbud mot olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning, och sekretesslagen.

Relaterade inlägg: