Vad gör en Anläggningsförare?

Innehållsförteckning

Vad gör en Anläggningsförare?

Vad gör en Anläggningsförare?

Ämnet anläggningsförare behandlar olika typer av jordförflyttande anläggningsmaskiner och deras utrustning samt hur de hanteras. Det behandlar även olika typer av anläggningsarbeten.

Hur är det att jobba som Anläggningsmaskinförare?

Anläggningsmaskinförare hanterar maskiner vid vägbyggen och grundläggning. ... De kör maskiner för grävning, lastning, lossning och snöröjning. Vägbyggnad och grundläggning är huvudsakliga arbetsområden. I arbetet ingår att sköta underhåll och enklare reparationer av maskinens kringutrustning.

Vad gör maskinförare?

Maskinföraren är viktig på alla arbetsplatser inom bygg- och anläggningsbranschen och kör olika typer av maskiner beroende på vilka arbeten som ska utföras. Några av de vanligaste maskinerna är grävmaskin, grävlastare, lastmaskin (eller hjullastare), väghyvel och bandschaktare. Det finns också en mängd specialmaskiner.

Vad gör en Dumperförare?

Vanliga arbetsuppgifter är att köra och underhålla anläggningsmaskiner, gräva och schakta för hus, anläggningar och vägar, gräva och lägga vatten- och avloppsledningar, lasta och lossa olika typer av gods och material.

Vad gör en grävmaskinist?

En grävmaskinist tillbringar större delen av sin arbetstid i hytten på maskinen. Arbetsuppgifter är bland annat att manövrera grävmaskinen för att flytta jord och schaktmassor, som till exempel att gräva ut för en grund till ett hus, gräva diken eller arbeta vid vägbyggen. Resor och arbete på annan ort kan förekomma.

Relaterade inlägg: