Har provanställning uppsägningstid?

Innehållsförteckning

Har provanställning uppsägningstid?

Har provanställning uppsägningstid?

Uppsägningstid vid provanställning Den vanligaste uppsägningstiden i kollektivavtalen är att både arbetsgivaren och arbetstagaren har en uppsägningstid om 1 månad under den tid som prövoperioden pågår. Men reglerna kan vara olika och se olika ut i slutet av prövoperioden. Därför måste det kollas upp i aktuellt avtal.

Hur lång är uppsägningstiden för din provanställning?

  • Tänk också på att uppsägningstiden kan vara olika lång. Om det krävs skriftligt besked till din arbetsgivare för att avbryta din provanställning kan du använda dig av texten nedan. Även om det inte krävs, rekommenderas att du gör det skriftligen för tydlighets skull, ifall det skulle bli tvist med din arbetsgivare.

Hur lång är en provanställning?

  • Provanställning är en visstidsanställning som får vara högst 6 månader lång. ... Huvudregeln är att en provanställning inte får vara längre än sex månader men givetvis kortare. ... Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte.

Vad är provanställningen för arbetsgivaren?

  • Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning. Om du går med på det när du tackar ja till jobbet, har en arbetsgivare alltså rätt att anställa dig på prov i upp till sex månader, innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning ...

Relaterade inlägg: