Kan byggherren överlåta sitt arbetsmiljöansvar?

Innehållsförteckning

Kan byggherren överlåta sitt arbetsmiljöansvar?

Kan byggherren överlåta sitt arbetsmiljöansvar?

Byggherren kan under vissa omständigheter överlåta hela eller delar av sitt arbetsmiljöansvar. Den som övertar ansvaret kallas för uppdragstagare. Läs mer om uppdragstagares ansvar under rubriken Uppdragstagare nedan.

Vem är ansvarig för vad inom bygg och anläggning?

Som byggherre räknas den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, vanligtvis den som beställer och betalar för det. Till exempel en bostadsrättsförening eller ett aktiebolag. Byggherren kan i vissa fall överlåta sitt arbetsmiljöansvar. Den som övertar ansvaret kallas för uppdragstagare.

Vem eller vilka ansvarar för att förhandsanmälan lämnas in till Arbetsmiljöverket?

Byggherren är samtidigt ensam ansvarig för att en förhandsanmälan görs till Arbetsmiljöverket. Detta krävs för större byggarbetsplatser enligt Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:03.

Vem ansvarar för att arbetstagarna har den utbildning som behövs för att undgå risker med ett arbete?

Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Vem ska upprätta arbetsmiljöplan?

Det är byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (Bas-P) som i första hand ska se till att arbetsmiljöplanen tas fram. Byggherren har också ansvar för upprättandet av planen.

Relaterade inlägg: