Får man skjuta en skadad älg?

Innehållsförteckning

Får man skjuta en skadad älg?

Får man skjuta en skadad älg?

40 b § jaktförordningen anger att om man anträffar frilevande vilt så skadat eller i en sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark.

Får man skjuta skadade djur?

Förutom att man då tappar kontrollen (ockupationen) av djuret, så riskerar man att bomma.

Relaterade inlägg: