Vad heter fobin för hajar?

Innehållsförteckning

Vad heter fobin för hajar?

Vad heter fobin för hajar?

Specifika fobier
FobiBetydelse
SelachofobiRädsla för Hajar
SkopofobiRädsla för att bli iakttagen
SociofobiRädsla för sociala situationer
SpectrofobiRädsla för speglar och den egna spegelbilden

Varför har jag tvångstankar?

Det är inte helt känt varför man får OCD. Forskning har visat att OCD kan ärvas inom familjer, men även att händelser i livet (som till exempel stress) kan ha en påverkan. OCD brukar kvarstå på grund av att man gör sina tvångshandlingar.

Finns det medicin mot tvångstankar?

Paroxetin (Seroxat), citalopram (Cipramil), sertralin (Zoloft), fluoxetin (Fontex), escitalopram (Cipralex) och fluvoxamin (Fevarin, ej rabatterat) har god effekt på OCD i cirka 50 % av fallen, även här kan effekten förbättras över tid.

Relaterade inlägg: